REGULAMIN

Regulamin Hair-Life Professional


                                                                                                             

REGULAMIN SALONU HAIR-LIFE PROFESSIONAL


1.Oficjalny salon i partner biznesowy marki L’Oreal Professionnel jest firma prywatna zarejestrowana w UK od 18/10/2008. Adres siedziby: Hair-Life Professional, 197-199 Carlton Road, Nottingham, NG3 2FX. www.hairlife.co.uk

2.Firma Hair-Life Professional i wszystkie publikacje, projekty i zdjęcia sa chronione prawami autorskimi na terenie UK oraz EU zgodnie z licencja o prawach autorskich: UK00003112165


3.    Salon jest oficjalnym członkiem brytyjskich stowarzyszen fryzjerskich i urzedow:

- Hair-Council Register: 944385

- British National Hairdresser's Federation ID: 4010564

- United Kingdom Register of Learning Provider: 10052775

- British Barbers Association

- Freelance Hairdresser’s Association


4.    Salon oferuje kompleksowy pakiet profesjonalnych usług fryzjerskich, fachowe porady i konsultacje, możliwość     zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług.


 

OBOWIĄZKI KLIENTA


5. Klienci Salonu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu/usługi oraz do przestrzegania jego postanowień i stosowania się do zaleceń personelu. Skorzystanie z oferty Salonu i podpisanie karty klienta oznacza akceptację regulaminu. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać zasad niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia a personel może odmówić Klientowi wykonanie usługi lub wyproszenie z Salonu bez podawania przyczyny/powodu.


6. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z Klientem konsultację w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte choroby, czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu lub koloryzacji oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegach. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu o wszelkich chorobach, stanach zapalanych w fazie ostrej, HIV, przebytej żółtaczce, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu. Każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni od poprzedniej wizyty, klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.


7. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń po zabiegowych zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez personel. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń personelu Salonu może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze w Salonie.


8. Personel Salonu i firma Hair-Life Professional nie odpowiada za działania i zachowanie Klienta, który wykonuje niewłaściwe czynności na podstawie informacji zebranych w internecie np. płukanie włosów octem lub roztworem z sodą oczyszczoną itp. Również w przypadku porad od osób trzecich, które nie posiadają wiedzy na temat produktów L’Oreal i Kerastase, Amazon-Keratin a praktykują tzw. domowe sposoby teoretycznie ulepszające.


9. Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.


10. Klienci, którzy mają problemy alergiczne i nie korzystały jeszcze z usług salonu lub nie stosowały produktów firm L’Oreal, Kerastase, Amazon-Keratin zostaną poddane wykonaniu właściwego testu 24h przed wykonaniem właściwej usługi. Regularni Klienci Salonu, którzy mają problemy alergiczne nie muszą dokonywać testu za każdym razem, natomiast mają obowiązek poinformować personel Salonu o wszelkich problemach.


11. Zakup usługi w Salonie jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Forma słowna jest również akceptowana, ale podpis jest wymagany.


12. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.


13. Dzieci (wiek do lat 8) – tylko w obecności oraz pod stałą opieką osoby towarzyszącej osobie poddanej zabiegowi. Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie. Zakaz zabaw i biegania w Salonie! Wymagamy absolutnego spokoju oraz ciszy w trakcie wykonywania usług przez personel.


14. Zwierzęta – obecność zwierząt w Salonie nie jest akceptowana.


15. Reklamacje - Priorytetem w naszym salonie jest bardzo wysoka jakość obsługi Klienta. Staramy się jak najlepiej spełniać Państwa oczekiwania w zakresie świadczonych usług. Reklamacje mogą zostać zgłoszone w trybie 24h od chwili wykonania usługi i tylko osobiście w naszym salonie. Reklamacje mogą dotyczyć tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy fryzjer wykona niewłaściwe strzyżenie lub w przypadku koloryzacji, jeżeli kolor wyjdzie o 3 tony w odcieniu inaczej, niż w palecie kolorów. Wówczas klientowi przysługuje prawo do wykonania poprawki.


Reklamacje które nie zostaną uwzględnione po wykonaniu usługi to: brak pielęgnacji włosów wg zaleceń fryzjera, stosowanie niewłaściwych kosmetyków, niewłaściwe lub nadmierne używanie narzędzi termicznych t.j. prostownica, lokówka itp., mycie lub nawilżenie włosów w słonej wodzie morskiej, narażenie włosów na silne/nadmierne promieniowanie UV.


Informujemy, ze salon jest monitorowany 24h/dobę a personel należycie prowadzi kartoteke klientów oraz wykonuje zdjęcia przed wykonianiem usługi oraz po jej wykonaniu. Nie zwracamy pieniędzy w ramach reklamacji. Każda forma i próby wyłudzenia pieniędzy (fikcyjne i nieprawdziwe reklamacje) zostaną natychmiast zgłoszone do właściwego organu i na Policję.


Informujemy, że dobra osobiste naszych pracowników podlegają ochronie prawnej, w związku z czym apelujemy, aby składana przez Państwa reklamacja odpowiadała wymogom prawa. Wolność słowa, w tym głoszenia poglądów, podlega takim ograniczeniom, jakie są niezbędne do ochrony między innymi dobrego imienia osób trzecich. Przepisy Prawa w UK stoją na straży szacunku, dobrego imienia i godności każdej osoby. Zabronione są m.in. zachowania, polegające na poniżaniu innych w opinii publicznej lub też narażające na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu. Zakazane jest również używanie w stosunku do innych osób słów powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, mających na celu ośmieszenie lub skompromitowanie danej osoby. Pragniemy podkreślić, iż nie odbierając nikomu prawa do krytyki, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby składane przez Państwa reklamacje nie naruszały dóbr osobistych naszych pracowników. W szczególności prosimy, aby w reklamacjach nie używać słów obraźliwych, oraz zwrotów, które godzą w dobre imię marki Hair-Life Professional i osób w niej zatrudnionych.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ SALONU


16. Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu, w tym w szczególności niepoinformowanie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z usług Salonu, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu za ewentualne powikłania po przeprowadzonym zabiegu. Salon i personel nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej. W salonie wykonujemy zdjęcia przed oraz po wykonaniu usługi. Salon jest monitorowany 24h a materiał z CCTV jest archiwizowany dla celów bezpieczeństwa Klientów oraz Salonu. Materiały video nie są przetwarzane i nie są wykorzystywane do marketingu. Stanową jedynie dowód dla właściwego organu np. Policja.


OFERTA SALONU


17. Ceny wskazane w cenniku i na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, w szczególności w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie udzielonego rabatu (w tym karta stałego klienta VIP).


18. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem lub w trakcie.


19. Promocje i rabaty udzielane przez Salon nie podlegają łączeniu, np. student z kartą Uniwersytetu otrzymuje zniżkę tylko 15% za usługę, Klient z kartą VIP otrzymuje rabat tylko 10% za usługę. Student z kartą VIP może wybrać tylko 1 rabat. Karta salonowa VIP może być przekazana innej osobie.


20. Za usługi świadczone w Salonie płatności można dokonywać gotówką, kartą płatniczą, kredytową lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, warunkiem realizacji usługi jest zaksięgowanie środków na koncie natychmiast. W przypadku płatności PayPal doliczamy 10% opłatę manipulacyjną z prowizją dla PayPal. 


ZMIANA TERMINU WIZYTY


21. Rezerwacje usług tylko pod numerami telefonów: 07903273408, 0115 9414477 oraz sms. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu. Należy jak najszybciej poinformować personel Salonu.


22. Klient powinien każdorazowo poinformować Salon (telefonicznie lub osobiście) o konieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty bądź zabiegu, najpóźniej 12 godzin roboczych przed planowaną wizytą (24h w cyklu tradycyjnym doby). W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu wizyty przed upływem 12 godzin przed zabiegiem, salon może pobrać opłatę 50% wartości zamówionej usługi. W przypadku, gdy Klient trzykrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik ma prawo zapisać Klienta na czarną listę lub wykreślić Klienta z listy Salonu.


23. Salon posiada w swojej ofercie bony prezentowe. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu bądź wizyty w ramach bonu prezentowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z klientem, podlega potrącenia z bonu 50%. W uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia bonu lub zamiany usług po indywidualnej konsultacji z personelem Salonu.


24. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie. W sytuacjach nagłych, Klienci będą poinformowani o konieczności odwołania zabiegu bądź zmianie terminu zabiegu w najszybszym możliwym terminie, w pozostałych przypadkach – przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W przypadku konieczności zmiany terminu zabiegu wynikłej z okoliczności leżących po stronie Salonu, klient wybiera najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin zabiegu. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach bonu, bon ulega przedłużeniu o okres równy w/w opóźnieniu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


25. W pomieszczeniach zabiegowych salonu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Na terenie całego salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.


26. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zawinione uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Salonu.


27. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru. Nie odpowiadamy za rzeczy skradzione na terenie Salonu przez obce osoby.


28. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin ważny do odwołania przez Właściciela.